Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.


Zobrazit předvolby

(bio)LNG

LNG - Ekologie a výkon

Zkapalněný zemní plyn (LNG – Liquefied natural gas) je ekonomická a ekologická alternativa nafty. Motory na LNG zároveň nabízejí dostatečný výkon i pro těžkou nákladní dopravu.

Vzniká ochlazením a kondenzací zemního plynu do kapalného stavu. Ochlazení zemního plynu probíhá na velmi nízkou teplotu -162 °C. Zkapalněný zemní plyn zaujímá přibližně 600x menší objem než plynný, což je jeho velkou výhodou nejen při skladování a přepravě, ale také při využití v nákladní dopravě. Kamion na LNG dojede na jedno natankování až 1 500 km, tedy například z Prahy až do Říma.

Motory na LNG pohon jsou dvojího typu: zážehové se zapalovacími svíčkami fungující na principu benzinového motoru (palivo je zde 100 % LNG) a dále vznětové s duálním palivovým systémem (palivo je zde 95 % LNG a 5 % nafta, kde nafta funguje jako nosič zapálení směsi). Technologie umožňuje dosahovat stejných servisních intervalů jako je tomu u naftových motorů. U nákladních vozidel jsou nádoby na LNG instalovány v místech nádob na naftu a neubírají tak ložný prostor. Další výhodou je, že zkapalněný zemní plyn nelze z vozidla odcizit.

LNG je spolehlivá a prověřená technologie, kterou dopravci v západní Evropě již využívají. V současnosti jezdí po evropských silnicích na LNG více než 30 000 vozidel, které mohou tankovat u téměř 600 LNG čerpacích stanic. Nejvíce jich je v Itálii, Španělsku, Francii a Nizozemí. Evropská síť se rychle rozšiřuje a to o desítky dalších stanic ročně. V Česku jsou zatím v provozu 4 veřejné stanice na LNG, do konce roku by jich však mělo být v provozu 18. Průměrná délka tankování nádob nákladního vozidla je stejná jako v případě tankování nafty – do 5 minut.

Zákaznická karta

Tankování LNG na většině tuzemských veřejných stanic je možné pouze na základě autorizace platnou tankovací kartou LNG, jejímž vydavatelem je společnost GasNet, s.r.o. Zažádat o vydání tankovací karty můžete vyplněním a odesláním formuláře na stránkách společnosti nebo na kontaktní adrese support@LNG.cz

Vydání karty

Jediná dostupná alternativa

I přes hypotetickou technologickou evoluci baterií (baterie s pevným elektrolytem) je nepravděpodobné, že do deseti let bude možné do baterií dobít takové množství energie, aby bylo možné bez větších problémů využít zvýšenou kapacitu k dojezdům nad 1 000 km. Současné baterie jsou navíc velmi těžké, a i při dvojnásobném navýšení energetické hustoty ze současných 260 Wh na 1 kg baterie na 500 Wh na 1 kg byste stále potřebovali pro vzdálenou přepravu nad 1 000 km baterii o minimální kapacitě 1,5 MW o váze 3 tuny. Problémem je také dobíjení takto markantního množství elektrické energie. Jaký příkon by potřebovaly dobíječky pro dobití 1,5 MW přes noc mezi jednotlivými směnami? Při hypotetické představě 20 takových kamionů stojících na parkovišti v řadě se dostáváme do čísel, kvůli kterým už není možné postavit pouze silnější trafostanici, ale rovnou malou elektrárnu v blízkosti takovýchto dobíječek. Už jen z toho důvodu je nasnadě uvažovat nad tím, abychom elektřinu změnili v jiný, jednoduše skladovatelný energetický nosič, který můžeme vyrábět kontinuálně z biologicky rozložitelných surovin.

Bezpečnost

LNG je bezpečnější než jiná paliva

Při případném úniku z nádob se LNG rychle odpařuje, a jelikož jsou molekuly metanu lehčí než molekuly kyslíku, stoupá rychle vzhůru a nehrozí jeho hromadění v kanalizaci či pod vozidly. LNG je netoxická látka, takže na rozdíl od kapalných paliv nehrozí ani kontaminace půdy či vody.

Tankování LNG je jednoduché

Tankovací stojany na LNG mohou obsluhovat pouze řidiči, kteří byli pro tento účel zaškoleni. Školení probíhá přímo na čerpací stanici pod vedením zkušeného odborníka a jeho součástí je i praktická zkouška tankování LNG vozidla. Video návod s postupem, jak bezpečně natankovat LNG naleznete na kanále společnosti GasNet a kompletní elektronický manuál pro tankování na mobilní čerpací stanici GasNet na webové stránce.

Bezpečnost tlakových nádob

Tlakové nádoby na LNG jsou vyráběny z oceli, hliníku nebo z kompozitních materiálů a jsou velmi důkladně testovány. Praktické zkušenosti ukazují, že ani v případě havárie a masivní destrukce automobilu nedošlo k významnějšímu poškození plynových nádob. Nádoby na LNG jsou výrobci navrženy k maximální odolnosti. Testují se především na odolnost proti nárazu, požáru a zvýšení tlaku.

Ekologie

Doprava představuje čtvrtinu celkových emisí skleníkových plynů produkovaných na území EU. Podle nařízení Evropské Komise musí nová nákladní vozidla snížit emise CO2 minimálně o 15 % do roku 2025, do roku 2030 je to již o 30 %.

LNG je šetrný k životnímu prostředí

LNG je ekologické a čisté motorové palivo, které představuje efektivní řešení pro nízkoemisní a zelenou dopravu. Jeho výhodou jsou v porovnání s naftou mimořádně nízké hodnoty emisí oxidů zplodin. Emise oxidu uhličitého jsou nižší až o 20 %, emise oxidu síry až o 100 %, oxidů dusíku až o 90 % a pevných částic až o 99 %. Motory na LNG jsou také až o 15 % tišší, což je výhodou například v městských aglomeracích.

LNG lze vyrobit zcela bezemisně

Z biologicky rozložitelných surovin, jako jsou odpadní látky z čističek odpadních vod, biologicky rozložitelné komunální odpady, zbytky z restaurací, odpad z potravinářského průmyslu nebo chlévská mrva, lze vyrobit bioplyn, který obsahuje asi 50 % metanu a 33 % oxidu uhličitého. Po jeho vyčištění získáme biometan, který je složením identický se zemním plynem, ale jeho výroba vykazuje negativní uhlíkovou stopu, jelikož by se skleníkové plyny z materiálů volně se rozkládajících na skládkách uvolňovaly do atmosféry. Biometanem lze nahradit zemní plyn a ve zkapalněné podobě (BioLNG) jej využít bez nutnosti úprav plynárenské infrastruktury či technologií nákladních vozů.

Těžká nákladní vozidla

Mapa stanic