Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.


Zobrazit předvolby

Jezděte na plyn

Proč plynová mobilita

Plynová mobilita má smysl

Přechod k nízkoemisním palivům, kam patří také zemní plyn, biometan nebo vodík, již dávno není záležitostí úzké skupiny nadšenců. Jestliže chceme dosáhnout vytýčených klimatických cílů a splnit stále se zpřísňující emisní limity, je pro nás přechod k těmto palivům nutností.

Kdybych měl vyjmenovat alespoň několik výhod zemního plynu pro segment dopravy, ať již ve stlačené podobě jako CNG, nebo zkapalněný LNG, musím začít jednoznačně ekologií. Vždyť právě doprava je zodpovědná za čtvrtinu emisí skleníkových plynů a druhým největším znečišťovatelem ovzduší po energetice. A nejvíce emisí skleníkových plynů z dopravy pochází právě z dopravy silniční. Ta byla v loňském roce zdrojem téměř tří čtvrtin emisí skleníkových plynů v tomto sektoru. CNG a LNG přitom nabízí proti běžným palivům až o 25 % méně emisí oxidu uhličitého a eliminují emise prachových částic a oxidu siřičitého. Navíc zásadně omezují emise oxidu dusného. Nezanedbatelnou výhodou oproti jiným ekologickým alternativám je i pořizovací cena automobilů. Ta se totiž u vozidel na CNG nebo LNG příliš neliší v porovnání s tradičními motorizacemi.

V současnosti se navíc můžeme setkat s ještě ekologičtější alternativou k CNG a LNG, kterými jsou bioCNG a bioLNG. Jejich základem je biometan, který lze vyrobit zcela bezemisně z biologicky rozložitelných odpadů. Nejedná se o žádnou vizi do budoucnosti, někteří z největších tuzemských provozovatelů plnicích stanic již biometan nabízí. Jsem rád, že využití biometanu v dopravě má podporu Evropské unie i České republiky a je uznán za jeden z nástrojů pro dekarbonizaci sektoru dopravy.

Vzdálenější budoucnost plynové mobility pak představuje jednoznačně vodík. Technologie automobilů a autobusů na vodíkové palivové články je již připravená a ve světě odzkoušená, zbývá už jen vyřešit levnou výrobu vodíku a rozšířit plnicí infrastrukturu. Věřím, že čas vodíku zcela jistě přijde a bude neméně úspěšný jako zemní plyn.

Martin Slabý

předseda Rady Českého plynárenského svazu

Aktuality

Vodíková stanice dnes otevírá v Litvínově

Vodíková stanice dnes otevírá v Litvínově

Druhá vodíková stanice pod taktovkou Bonett se dnes otevírá v Litvínově. Navazuje na vodíkovou stanici v Praze na Barrandově, která spustila provoz letos na jaře. V rámci České republiky dnes existují tři veřejné vodíkové stanice, přičemž však pouze Litvínov a Barrandov dokážou certifikovaným způsobem plnit vozidla na profesionální úrovni pod tlakem 700 bar. Obě realizace Bonett uskutečnil pro společnost ORLEN Unipetrol.

Mapa stanic

kalkulačka nákladů

Přehled počtu plnicích stanic a plynových vozidel

2021 1.Q/2022 2.Q/2022 3.Q/2022 4.Q/2022
CNG Plnicí stanice – veřejné
219
228
228
228
230
Vozidla – celkem
29 610
29 882
29 898
30 004
30 085
Vozy osobní a dodávkové
27 303
27 561
27 661
27 793
27 895
Autobusy
1 830
1 836
1 821
1 807
1 800
Nákladní vozy
477
485
416
404
390
LNG Plnicí stanice – veřejné
3
4
4
4
5
Vozidla
106
117
121
134
159

VÝTOČ CNG A LNG V ČR (v mil. m3)